Naast de opleiding bied EC-O ook extra begeleiding en trainingen en ondersteuning ter versterking van de persoonlijke ontwikkeling van de studenten, zoals:

Trainingen op Maat
Deze trainingen zijn o.a. Nederlandse taal, computer vaardigheden, leren omgaan met geld, gastvrijheid, leren presenteren, helpen met opvoeden en omgaan met kinderen en nog veel meer afhankelijk van de behoefde van de studenten.
Verzorgt door diverse trainingenorganisaties, zoals Vrijwilligers Academie, Mezrab, Cash2 grow, EQfit, Sagenn Cybersoek, taalmaatjes via Gilde Amsterdam, Het begint met Taal, NL taal docent (classicaal), Jufmelis (digitaal via app). Ook werken we samen met Impower (waar ze peer to peer coaches inzetten voor diverse empowermenttrainingen).

POP- Gesprekken
Ter versterking van de studenten organiseert EC-O, met elke student een POP gesprek. Om te kijken hoe de persoonlijke ontwikkeling nog beter ondersteund kan worden. Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken met de studenten organiseert EC-O interne trainingen (op maat).

Vertrouwenspersonen
Vanuit Samen Vooruit zijn staan er vertrouwenspersonen klaar voor de studenten om hen te helpen met hun (eventuele) problemen.

Wat is een vertrouwenspersoon?
Veel mensen zien door de bomen het bos niet meer. Dit komt door de complexiteit aan instanties, organisaties, regels en mensen waar ze mee te maken krijgen. Een vertrouwenspersoon kan ze helpen hier in hun weg in te vinden en meer greep te krijgen op hun leven. Dat kan omdat de vertrouwenspersoon zich voor langere tijd aan een huishouden committeert en hen daarbij met diverse zaken helpt, zodat het huishouden weer zelfredzaam wordt. Een vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, staat naast de persoon die hulp nodig heeft en begeleidt naar een formele hulpinstantie als dat nodig is.

page 1 of 3