Extra Nederlandse Taalles – Sagenn Educatie – Voor studenten, kandidaten en alumni.
Wekenlijks – 3 uur

We bieden een extra taalcursus aan met name op het gebied van lees- en luistervaardigheid. Met de nadruk op vergroten van de woordenschat en algemene kennis.  Ter voorbereiding op de examens bieden we de tweedejaars studenten extra mogelijkheden om veel te oefenen met de vaardigheden: Lezen en Luisteren.

We gaan aan de slag met de volgende competenties:
Een tekst lezen en begrijpen, een studietekst lezen en vragen beantwoorden, een studietekst samenvatten, meerkeuzevragen beantwoorden, hoofdzaken en bijzaken in een tekst onderscheiden, een luistertekst begrijpen, vragen bij een luistertekst beantwoorden, hoofd- en bijzaken in een gesprek onderscheiden, nieuwe woorden leren en onthouden, mijn huiswerk plannen, om uitleg vragen als ik iets niet begrijp, mijn mening geven en uitleggen, vertellen wat ik wil en wat ik kan, (digitaal) informatie zoeken, geconcentreerd studeren, aantekeningen maken terwijl ik luister, een brief of e-mail schrijven, een samenvatting schrijven, een zelfgeschreven tekst spelling en grammatica corrigeren,  redactiesommen (sommen met taal) maken.

Je volgt eenmaal per week taalles. De les duurt 3 uur en je werkt met een methode die past bij jouw niveau: Taalcompleet B1 voor deelnemers boven A2, Link voor deelnemers die nog niet op A2 zijn.  Daarnaast werken we  gezamenlijk aan de competenties met behulp van eigen materiaal.

Aan het begin van het traject worden taalniveau en competentie gemeten.
Aan het eind van het traject wordt de voortgang gemeten. Tijdens het traject wordt ook gewerkt aan rekenvaardigheden en talige redactiesommen.
De taalcursus bestaat uit 78 lesuren verdeeld over 26 weken.