Wat is EC-O?

EC-O staat voor: Educatief Centrum Oost. EC-O is een initiatief voortgekomen uit het project Samen Vooruit “aanpak armoede”.
EC-O initieert, organiseert en coördineert een aanbod van mbo (bbl) opleidingen. EC-O werkt samen met diverse roc’s (ROC van Amsterdam en Regio College Zaandam). Deze opleiders verzorgen de lessen voor de studenten bij ons in het gebouw in Amsterdam Oost. Daarnaast werken we samen met een aantal erkende leerwerkbedrijven in Nederland, die voor een stageovereenkomst of leer-arbeidsovereenkomst zorgen en een stageplekken bieden aan de studenten. Omdat we onze studenten zoveel mogelijk kansen voor ontwikkeling willen bieden werkt EC-O samen met meerdere training en coaching organisaties ter ondersteuning en empowerment van de studenten.

Aanbod

Educatief Centrum Oost is voortdurend in ontwikkeling en daarmee ons aanbod ook.
We bieden en organiseren opleidingen, trainingen en ondersteuning waar vraag naar is en ook werk in te vinden is.

Kijk voor het aanbod van dit schooljaar op de pagina opleidingen.

Ons aanbod is voor volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zonder een startkwalificatie. Gezien de voertaal Nederlands is en alle leerstoffen in het Nederlands gegeven worden vragen we aan de kandidaten die inburgering plichtig zijn hun niveau A2 gehaald hebben. Het is erg belangrijk dat de student gemotiveerd is om de opleiding te gaan volgen en bereid is de benodigde tijd en inzet te leveren om de opleiding te volgen.
In overleg met uitkeringsinstanties en de gemeente kunnen er nog andere (nieuwe) criteria opgesteld worden.

Wat krijgen de studenten?

 • De studenten krijgen gedurende een schooljaar 2 halve dagen les en moeten 2 volle dagen (640 uur per jaar) stage lopen.
 • EC-O in samenwerking met roc’s zorgt bij geaccrediteerde leerwerk bedrijven voor geschikte stageplaatsen voor de studenten. Indien nodig zorgt EC-O voor (aanvullende) stagebegeleiders, dit in samenspraak met het leerwerkbedrijf. Ter versterking van de studenten organiseert EC-O, met elke student een POP gesprek. Om te kijken hoe de persoonlijke ontwikkeling nog beter ondersteund kan worden. Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken met de studenten organiseert EC-O interne trainingen (op maat). Deze trainingen zijn o.a. Nederlandse taal, computer vaardigheden, leren omgaan met geld, gastvrijheid, leren presenteren, helpen met opvoeden en omgaan met kinderen en nog veel meer afhankelijk van de behoefde van de studenten. Deze trainingen worden naast de reguliere opleiding (vak theorieën) aangeboden.
 • Alle studenten krijgen een laptop en lesmateriaal zoals boeken ter beschikking.
 • Studenten kunnen voordelig een fiets aanschaffen om makkelijk te kunnen reizen van en naar de lessen en hun stage.
 • De Gemeente Amsterdam vergoed in sommige gevallen de ov-kosten van en naar de lessen en stage.

Wat zijn de kosten voor de student?
De studenten krijgen de opleiding en trainingen kosteloos aangebeden. De opleiding wordt bekostigd door EC-O. EC-O wordt bekostigd door verschillende partners.  Hieronder een overzicht van onze financiers en medeontwikkelaars:

Welke dagen (dagdelen) worden de lessen gegeven?

Gezien het merendeel van de studenten ook andere (zorg) verplichtingen hebben worden de lessen zo veel mogenlijk in 2 dagen in de ochtenduren georganiseerd. Bij de intake informeren we naar de beste momenten en dagen voor studenten om les te volgen. Bij het roosteren houden we hier zo veel mogelijk rekening mee, maar de beschikbaarheid van docenten en ruimtes zijn hierin leidend. De stage dagen worden in overleg tussen de student en de leerwerkbedrijven bepaald.

Wie zijn de samenwerkingspartners?

 • De opleidingen worden verzorgd door docenten van het roc’s (Regio College Zaandam en ROC van Amsterdam).
 • Leerwerkbedrijven bieden stageplaatsen (zie hier leerwerk bedrijven waarmee wij samenwerken in dit schooljaar en met wie samen hebben gewerkt in eerder jaren)
 • Diverse trainingsorganisaties, zoals de Vrijwilligersacademie AmsterdamCash2Grow en Sagènn.
 • Samen Vooruit levert Vertrouwenspersonen op die gekoppeld kunnen worden aan studenten wanneer het nodig is, zij bekommeren zich over de eventuele problemen van de studenten.
 • Makkie (samenwerkingspartner)
 • Afhankelijk van de ontwikkelingen van EC-O en de behoeftes van onze studenten gaan we regelmatig. nieuwe samenwerkingen aan. Een actueel overzicht is te vinden op onze partner pagina.

Wanneer begint de opleiding weer?
De mbo-opleidingen starten in september, voor aanvang van de opleiding wordt een informatie en intake georganiseerd. In 2023 is er in januari als pilot een Pre-Entree opleiding gestart.
Kandidaten kunnen zich aanmelden via dit formulier en voor vragen mailen naar contact@ec-o.nl
Samenwerkingspartners en klantmanagers van uitkeringsinstanties kunnen per mail contact opnemen met het EC-O team via info@ec-o.nl

EC-O in ontwikkeling 
EC-O is voortdurend in ontwikkeling en probeert haar aanbod constant te verbeteren.
Daarnaast zijn we bezig met de ontwikkeling van nieuwe opleidingsrichtingen. We willen een vraaggericht aanbod van opleidingen bieden op basis van ambitie en potentie van kandidaten en op basis van vraag vanuit de arbeidsmarkt. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid voor begeleiding naar betaalde baan en geschikte stageplaatsen in samenwerking met job coaches.

Stichting Educatief Centrum Oost
Sinds 1 mei 2021 is Stichting Educatief Centrum Oost (EC-O) een feit.
De oprichting van st. EC-O komt voort uit het leerwerkbedrijf van Stichting Meevaart, waar in samenwerking met diverse partners de afgelopen jaren diverse mbo opleidingen en stageplekken zijn geboden aan volwassenen. Dit project heeft zich de afgelopen jaren verder ontwikkeld en dit heeft geresulteerd in de oprichting van EC-O.

Bestuur
Radjesh Bahorie >> penningmeester/secretaris
Roelien Timmerman >> voorzitter
Cas Smithuijsen >> bestuurslid

Organisatie
EC-O werkt met een klein gedreven team van freelancers en vrijwilligers.
Bekijk hier ons team.

ANBI-verklaring
De belastingdienst heeft Educatief Centrum Oost geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling.