Wat is EC-O?

EC-O staat voor: Educatief Centrum Oost. EC-O is een initiatief voortgekomen uit het project Samen Vooruit “aanpak armoede”.
EC-O initieert, organiseert en coördineert een aanbod van mbo (bbl) opleidingen. EC-O werkt samen met diverse roc’s (ROC Top en Regio College Zaandam). Deze opleiders verzorgen de lessen voor de studenten op diverse gebouwen in Amsterdam Oost. Daarnaast werken we samen met een aantal erkende leerwerkbedrijven in Amsterdam Oost die voor een stageovereenkomst of leer-arbeidsovereenkomst zorgen en een stageplekken bieden aan de studenten. Omdat we onze studenten zoveel mogelijk kansen voor ontwikkeling willen bieden werkt EC-O samen met meerdere training en coaching organisaties ter ondersteuning en empowerment van de studenten.

Aanbod

In 2021 zijn er 2 opleidingsrichtingen aangeboden: Entree (mbo1) Assistent dienstverlening en zorg en een mbo2 Dienstverlening, waar in de tweede jaar mbo2 een keuzen gemaakt kan worden tussen facilitair dienstverlening en helpende zorg en welzijn.
De entree opleiding (mbo1) duurt 1 jaar en bereid mensen voor op werk of het volgen van een opleiding op mbo2 niveau. De mbo2 opleidingen Dienstverlening en Oriënterend word in 2 jaar gegeven.
Indien een student er getalenteerd is en het aan kan is het mogelijk om de opleiding eerder af te ronden. Daarnaast bieden we voor enkele studenten de mogelijkheid om in het tweede jaar af te studeren in beide richtingen.

Dit aanbod is voor volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zonder een startkwalificatie. Gezien de voertaal Nederlands is en alle leerstoffen in het Nederlands gegeven worden vragen we aan de kandidaten die inburgering plichtig zijn hun niveau A2 gehaald hebben. Het is erg belangrijk dat de student gemotiveerd is om de opleiding te gaan volgen en bereid is de benodigde tijd en inzet te leveren om de opleiding te volgen.
In overleg met uitkeringsinstanties en de gemeente kunnen er nog andere (nieuwe) criteria opgesteld worden.

Wat krijgen de studenten?

  • De studenten krijgen gedurende een schooljaar 2 halve dagen les en moeten 2 volle dagen (640 uur per jaar) stage lopen.
  • EC-O in samenwerking met roc’s zorgt bij geaccrediteerde leerwerk bedrijven voor geschikte stageplaatsen voor de studenten. Indien nodig zorgt EC-O voor (aanvullende) stagebegeleiders, dit in samenspraak met het leerwerkbedrijf. Ter versterking van de studenten organiseert EC-O, met elke student een POP gesprek. Om te kijken hoe de persoonlijke ontwikkeling nog beter ondersteund kan worden. Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken met de studenten organiseert EC-O interne trainingen (op maat). Deze trainingen zijn o.a. Nederlandse taal, computer vaardigheden, leren omgaan met geld, gastvrijheid, leren presenteren, helpen met opvoeden en omgaan met kinderen en nog veel meer afhankelijk van de behoefde van de studenten. Deze trainingen worden naast de reguliere opleiding (vak theorieën) aangeboden.
  • Alle studenten krijgen een laptop en lesmateriaal zoals boeken ter beschikking.

Wat zijn de kosten voor de student?
De studenten krijgen de opleiding en trainingen kosteloos aangebeden. De opleiding wordt bekostigd door EC-O.  EC-O wordt bekostigd door Stichting Doen , de Gemeente Amsterdam, Gemeente Diemen, Stadsdeel Oost en makkie.

Welke dagen (dagdelen) worden de lessen gegeven?

Gezien het merendeel van de studenten ook andere (zorg) verplichtingen hebben worden de lessen in 2 dagen in de ochtenduren georganiseerd. De stage dagen worden in overleg tussen de student en de leerwerkbedrijven bepaald.

Wie zijn de samenwerkingspartners?

  • De opleidingen worden verzorgd door docenten van het roc’s (Regio College Zaandam en ROC Top).
  • Leerwerkbedrijven bieden stageplaatsen (zie hier leerwerk bedrijven waarmee wij in 2021 samenwerken)
  • Diverse trainingenorganisaties, zoals Vrijwilligers Academie, Mezrab, Cash2 grow, EQfit, Sagenn Cybersoek, taalmaatjes via Gilde Amsterdam, Het begint met Taal, NL taal docent (classicaal), Jufmelis (digitaal via app). Ook werken we samen met Impower (waar ze peer to peer coaches inzetten voor diverse empowerment trainingen)
  • Samen Vooruit levert Vertrouwenspersonen op die gekoppeld kunnen worden aan studenten wanneer het nodig is, zij bekommeren zich over de eventuele problemen van de studenten.
  • Stadsdeel Oost (medefinancier en medeontwikkelaar)
  • Stichting Doen (medefinancier)

Wanneer begint de opleiding weer?
De opleidingen starten in september 2022, voor aanvang van de opleiding wordt een informatie en intake georganiseerd, afhankelijk van de corona maatregelen doen we dit online of fysiek.
Kandidaten kunnen zich aanmelden via dit formulier en voor vragen mailen naar info@ec-o.nl
Samenwerkingspartners en klantmanagers van uitkeringsinstanties kunnen per mail contact opnemen met Nooshi Forozesh, directeur st. EC-O.

EC-O in ontwikkeling 
EC-O is voortdurend in ontwikkeling en probeert haar aanbod constant te verbeteren.
Daarnaast zijn we bezig met de ontwikkeling van nieuwe opleidingsrichtingen. We willen een vraaggericht aanbod van opleidingen bieden op basis van ambitie en potentie van kandidaten en op basis van vraag vanuit de arbeidsmarkt. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid voor begeleiding naar betaalde baan en geschikte stageplaatsen in samenwerking met job coaches.

Stichting Educatief Centrum Oost
Sinds 1 mei 2021 is Stichting Educatief Centrum Oost (EC-O) een feit.
De oprichting van st. EC-O komt voort uit het leerwerkbedrijf van Stichting Meevaart, waar in samenwerking met diverse partners de afgelopen jaren diverse mbo opleidingen en stageplekken zijn geboden aan volwassenen. Dit project heeft zich de afgelopen jaren verder ontwikkeld en dit heeft geresulteerd in de oprichting van EC-O.

Bestuur
Radjesh Bahorie >> penningmeester/secretaris
Roelien Timmerman >> voorzitter
Cas Smithuijsen >> bestuurslid

Organisatie
EC-O werkt met een klein gedreven team van freelancers en vrijwilligers.
Bekijk hiert ons team.

Privacystatement
Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze studenten, daarom gaan wij zorgvuldig on met hun gegevens.
In overeenstemming met de AVG- wetgeving lees hieronder ons privacyreglement.

Privacyreglement, nov 2022