Voor wie

Jij woont in Amsterdam Oost en bent ouder dan 27 jaar.
Jij wil jezelf ontwikkelen én jouw kans op werk vergroten en bent gemotiveerd om aan de slag te gaan en bereid om tijd en inzet te tonen.
Maar… je bent er (nog) niet aan toe om zonder ondersteuning een Entree opleiding (mbo1) of mbo 2 opleiding te gaan volgen? Dan zijn de mbo-opleidingen van EC-O iets voor jou.

Wat biedt EC-O

Educatief Centrum Oost (EC-O) is een bewoner-initiatief en werkt samen met andere bewoners-initiatieven, formele zorg instanties, leerwerkbedrijven in Amsterdam (Oost), ROC Top, Regio College Zaandam, Stadsdeel Oost, gemeente Amsterdam, gemeente Diemen en uitkeringsinstanties om je te ondersteunen bij jouw persoonlijke ontwikkeling én je beroepsopleiding.

We bieden opleidingen die aansluiten bij wat je wil leren én waar ook werk in te vinden is. Zoals:

  • Entree opleiding (mbo1), richting assistent dienstverlening en zorg
  • Dienstverlening (mbo2), richtingen Facilitair Medewerker of Helpende zorg en welzijn

Over de opleidingen

Wij geven de opleidingen in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), dit betekent dat je naast lessen ook stage loopt.
De lessen en stage volg je in Amsterdam (Oost). EC-O werkt met verschillende leerwerkbedrijven die jou een stageovereenkomst of leer-arbeidsovereenkomst bieden, waardoor je ervaring opdoet in de praktijk. Tijdens de stage word je begeleid. De ROC’s verzorgen de mbo opleidingen op locatie in Oost.
De opleidingen mbo-2 duren twee jaar. De Entree-opleiding is een jaar.

EC-O biedt daarbij extra ondersteuning aan jou op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke zorg, diverse training enz.
Bijkomend voordeel: Je opleidingskosten worden betaald.

We werken samen met uitkeringsinstanties.
Ontvang je via een van deze organisaties een uitkering, neem dan eerst contact op met je klantmanager of je in aanmerking komt om deze opleiding te volgen. Samen met de uitkeringsinstanties wordt gedurende de stage en de opleiding gekeken naar de mogelijkheden en begeleiding naar een betaalde baan tijdens of na de opleiding.

Ben je statushouder of inburgering plichtig, neem dan ook eerst contact op met je klantmanager. Je moet taalniveau A2 of hoger hebben om deze opleiding te starten.

Naast de opleiding bied EC-O ook extra begeleiding en trainingen en ondersteuning ter versterking van de persoonlijke ontwikkeling van de studenten, zoals:

Deelnemende leerwerkbedrijven:

Zie hier de deelnemende stagebedrijven.

EC-O werkt nauw samen met Samen Vooruit. De activiteiten van EC-O worden medegefinancierd door stichting DOEN en gemeente Amsterdam.