In Ondersteuning, Partners

Nooshi, initiatiefneemster van Educatief Centrum Oost, werd geïnterviewd voor de Nieuwsbrief Armoedebestrijding en schuldhulpverlening van de Gemeente Amsterdam.
Lees het intervieuw hieronder:

Educatief Centrum Oost voor meer zelfvertrouwen

Vorig jaar is Stichting Educatief Centrum Oost gestart. Zij doen het net even anders. Hun aanbod maakt het mogelijk voor volwassenen om onder andere een mbo-opleiding te volgen en te voltooien met uitzicht op werk en zich daarnaast persoonlijk te ontwikkelen. Hoe Educatief Centrum Oost dit vorm geeft legt sociaal ondernemer Nooshi Forozesh aan ons uit.

Wat is Educatief Centrum Oost?

‘Educatief Centrum Oost is een opleidingscentrum met onder andere korte mbo-opleidingen voor volwassen vanaf 27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij bieden niet alleen de 1-jarige, maar ook de 2-jarige mbo-opleidingen aan met behoud van een uitkering’, vertelt Nooshi. De samenwerking met WPI maakt het mogelijk om met behoud van uitkering 1, 2 of soms zelfs 3 jaar met doorstroming van mbo-1 naar mbo-2 de opleiding te kunnen volgen.

‘Daarnaast biedt het centrum stageplekken aan bij leerwerkbedrijven, trainingen en activiteiten zoals taallessen, digitale vaardigheden, het omgaan met geld en buurtsportcoach. En ondersteuning door vertrouwenspersonen van Samen Vooruit om de studenten bij te staan bij het wegnemen van belemmeringen zoals financiële en maatschappelijke zorgen’.

Wat is de kracht van het centrum?

Nooshi: ‘Wij bieden maatwerk. Wij kijken heel goed naar welke opleiding of traject bij de kandidaat past en waarin ook werk is te vinden. Tijdens de integrale intake voeren wij naast de toetsen ook diepgaande gesprekken met de kandidaat over haar of zijn ambitie en droom. Kortom de kandidaat krijgt nog een keer de kans om uit te spreken wat zij of hij wil worden. Zo gaan wij na of ons traject bij de kandidaat past of misschien toch een ander traject moet volgen’.

‘Ook worden op maat gesneden verplichte stage-uren toegepast. Onze studenten hebben vaak nog zorgtaken voor bijvoorbeeld hun gezin of als mantelzorger. Een opleiding en deze taken zijn moeilijk te combineren. Normaal biedt de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) één dag per week les en 4 dagen stage. Met onze opleidingen hebben de studenten 2 halve dagen les en lopen 2 dagen per week stage. Zo kunnen zij hun opleiding goed combineren met hun eventuele zorgtaken en zich focussen op hun persoonlijke ontwikkeling’.

‘Tijdens de opleiding en stage wordt de student begeleid bij de mogelijkheden naar een betaalde baan. En met de extra trainingen en activiteiten om extra vaardigheden te ontwikkelingen, bieden wij een totaalpakket aan om zelfredzaam te kunnen zijn in de maatschappij. Dit geeft ook zelfvertrouwen’.

Welke actualiteit speelt er op dit moment bij jullie?

‘Sinds kort werken wij samen met het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam. Hierdoor reikt ons aanbod nu veel verder dan alleen voor de mensen uit Amsterdam-Oost. Ons aanbod is er nu voor alle Amsterdammers en Weespers, aldus Nooshi.

Lees het artikel hier ook op de website van de gemeente.

Recommended Posts