De Vrijwilligersacademie Amsterdam organiseert diverse trainingen die aansluiten bij de belevingswereld van onze studenten. Het gaat met name over het volwassen leven buiten school, met onderwerpen waar onze studenten vaak mee te maken hebben zoals dit keer over het thema opvoeden. Centraal staat altijd: Hoe pak je iets aan, waar kun je terecht, hoe kun je ervaring en tips uitwisselen.

Intercultureel Opvoeden

Opvoeden betekent dat je als ouder je kind begeleidt en steunt bij de ontwikkeling, zodat je kind iemand wordt die zelfstandig kan meedoen in de samenleving. Maar hoe doe je dat als ouder in Nederland? En wat is fijn voor een kind?

We leren en bespreken hoe je als ouder een veilige en stimulerende omgeving creëert, wat positieve ondersteuning is en wat passende regels en verwachtingen zijn. Het is ook belangrijk dat je en rolmodel bent voor je kind en goed voor jezelf zorgt. Kinderen hebben behoefte aan verzorging en bescherming, maar ook aan structuur en grenzen. Hoe combineer je dit met respect voor hun zelfstandigheid? Welke normen en waarden geef je je kind mee? Hoe leer je ze over hoe je met elkaar om gaat en geef je ze ruimte voor ontwikkeling?

Opvoeden is vaak moeilijk als je tegen een probleem aan loopt. Veel mensen voelen dan schaamte, eenzaamheid, verdriet en komen vast te zitten.Voor ieder kind in ieder gezin in iedere ontwikkelingsfase is opvoeding anders.
Er zijn heel veel mogelijkheden voor kinderen, maar vaak ontbreekt informatie.

Er wordt gesproken over thema’s als pesten, zakgeld, geweld, het opvoeden van jongens en meisjes.
Maar ook hoe kun je hulp vragen en waar kun je dan terecht.

Uitwisseling van praktische tips en het uitwisselen van ervaringen zorgen vaak voor herkenning en onderlinge verbinding.