In Amsterdam zetten veel mensen zich belangeloos in voor hun buren en naasten.
Daarom bieden we in samenwerking met de Vrijwilligersacademie en Samen Vooruit een praktijkopleiding voor mensen die hulp bieden aan huishoudens die leven in armoede.

Voor wie?

Amsterdammers die vrijwilligerswerk doen of dit graag willen gaan doen en zich willen ontwikkelen.

 

 

tijdsinvestering en motivatieA2

Wat is een buurtvertrouwenspersoon?

Veel mensen zien door de bomen het bos niet meer. Dit komt door de complexiteit aan instanties, organisaties, regels en mensen waar ze mee te maken krijgen. Een vertrouwenspersoon kan ze helpen hier in hun weg in te vinden en meer greep te krijgen op hun leven. Dat kan omdat de vertrouwenspersoon zich voor langere tijd aan een huishouden committeert en hen daarbij met diverse zaken helpt, zodat het huishouden weer zelfredzaam wordt. Een vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, staat naast de persoon die hulp nodig heeft en begeleidt naar een formele hulpinstantie als dat nodig is.

Over de opleiding

De praktijkopleiding volg je in een vaste groep van ongeveer 10 mensen, waarbinnen je praktijkervaring in de buurt combineert met een pakket van lessen, intervisie en trainingen. De kennis en ervaring die je tijdens de opleiding opdoet, leg je vast in een persoonlijk opgesteld portfolio. De lessen en intervisie zijn bij EC-O en worden verzorgd door docenten van de Vrijwilligersacademie Amsterdam.

Wat leer je?

In de praktijkopleiding vertrouwenspersonen word je voorbereid om een belangrijke schakel te vormen tussen Amsterdammers en de (in)formele zorg. Je leert aan te sluiten bij de leefwereld van de Amsterdammer en te ondersteunen waar nodig, om uiteindelijk de zelfredzaamheid van mensen te versterken. Je leert samenwerken met jouw team van buurtvertrouwenspersonen, met Amsterdammers en (in)formele hulporganisaties.

Hoe ziet de opleiding er uit?

Je begint met het basistraject bij de Vrijwilligersacademie in Amsterdam centrum bestaand uit:
– Basistraining voor maatjes
– Nee leren zeggen
– Eenzaamheid  
– Over armoede

In Amsterdam Oost kom je eens per twee weken samen met de groep vertrouwenspersonen afwisselend voor les en intervisie.

Het basistraject start zo snel mogelijk na een kennismakingsgesprek en de leerlijn vertrouwenspersoon start in januari in Amsterdam-Oost. De praktijkopleiding bestaat uit minimaal 60 uur les, training en intervisie (om de week 4 uur) en gemiddeld 8 uur per week praktijkervaring. Tijdens de opleiding werk je aan een persoonlijk portfolio en word je begeleid door een praktijkbegeleider. De opleiding rond je af in juli

Je krijgt les en intervisie van een docent en een ervaringsdeskundige co-trainer van de Vrijwilligersacademie. Tijdens de opleiding komen er gastdocenten zoals een maatschappelijk werker, schuldhulpverlener, alumni-vertrouwenspersonen.

De opleiding buurtvertrouwenspersoon is gestart in november 2019 en is ontwikkeld door Samen Vooruit & de Vrijwilligersacademie en in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam.

In het najaar van 2024 start een nieuwe groep met de opleiding vertrouwenspersoon.
Tot nu toe zijn drie lichtingen vertrouwenspersonen opgeleid.

Door middel van deze opleiding wil Samen Vooruit deze vertrouwenspersonen ondersteunen, zodat zij zich nog beter kunnen inzetten en de huishoudens die ze helpen nog beter kunnen begeleiden.