EDUCATIEF CENTRUM OOST (EC-O) VOOR PERS EN MEDIA

EC-O biedt gratis mbo-opleidingen aan op de niveaus 1 en 2 aan iedereen zonder diploma (startkwalificatie) die vooruit wil en ouder is dan 27 jaar en woont in Groot-Amsterdam. Dat er veel vraag is naar dit type onderwijs blijkt uit de pijlsnelle groei van EC-O, van enkele tientallen studenten in het startjaar 2019 naar meer dan honderd studenten in 2023. De belangstelling voor het schooljaar 2024-2025 is opnieuw groot. EC-O laat zien dat studenten met werk- en levenservaring maar met weinig theoretische kennis toch prima in staat zijn om een mbo-diploma te halen op de niveaus 1 en 2, mits zij de juiste begeleiding krijgen en een eventuele uitkering kunnen behouden tijdens hun studie. EC-O bemiddelt daarin voor haar studenten.

EC-O werkt samen met verschillende mbo-opleiders vooral in de dienstverlening en zorg.
EC-O heeft een eigen plek in een sfeervol pand in Amsterdam waar studenten onderwijs en begeleiding krijgen en samen lunchen. De studentbegeleiding is cruciaal; studenten zetten vaak grote stappen door het volgen van een opleiding, ook in de ogen van hun eigen omgeving. Praktische zaken als kinderopvang moeten geregeld, en soms hebben studenten te maken met een partner die het spannend vindt of is zelfs opvoedondersteuning nodig. Ook daarbij helpt EC-O door elke student te koppelen aan een vaste vertrouwenspersoon. Uit het EC-O onderzoeksrapport ‘Meetellen’ van september 2023 blijkt dat het verhelpen van deze drempels een belangrijke factor is voor het slagen van de studenten. Zij maken hun opleiding makkelijker af als zij hierin steun krijgen en zich gekend weten door de school. Vaak zijn studenten een voorbeeld voor hun gezin en worden hun vorderingen door het thuisfront met enthousiasme gevolgd.

EC-O heeft contacten met verschillende organisaties en bedrijven waar studenten stage kunnen lopen. Door de krapte op de arbeidsmarkt én de kwaliteit van de BBL-opleidingen (Beroeps Begeleide Leerweg) bieden stagebedrijven steeds vaker een baangarantie aan EC-O stagiairs.

Studenten van EC-O komen uit zo’n 29 verschillende landen, zijn gemiddeld 40 jaar oud en 85 procent is vrouw. Wanneer studenten starten, spreken ze over het algemeen weinig Nederlands. Ook een basisvaardigheid als rekenen en digitale vaardigheden is niet vanzelfsprekend, hierin biedt EC-O ondersteuning en extra lessen.
Veel studenten hebben buiten hun eigen gezin of familie een beperkt netwerk.
Zodra een student bij EC-O binnenkomt, verandert dat.
Studenten herkennen zich in elkaar, het enkele feit dat zij beseffen niet alleen te zijn, maakt een groot verschil in hun dagelijks leven. Ook de stap om een opleiding te volgen geeft studenten zelfvertrouwen. Voor veel studenten is dit een geheel nieuwe ervaring.

EC-O is gevormd naar een idee van initiatiefnemer en directeur Nooshi Forozesh, econoom en maatschappelijk ondernemer uit Amsterdam. In haar vorige baan als directeur van de Meevaart in Amsterdam zag zij het potentieel van vrijwilligers die zelf op geen enkele manier dachten ooit betaald werk kunnen vinden. In vier jaar tijd heeft Nooshi EC-O uitgebouwd tot een serieuze organisatie met driehonderd partners en stakeholders, van ROC van Amsterdam, Regio College, verschillende taalaanbieders, de gemeente Amsterdam, de gemeente Diemen, de Vrijwilligersacademie, de vertrouwenspersonen van Samen Vooruit en nog veel meer. EC-O is een stichting met een betrokken en ervaren bestuur.

DOWNLOADS

Download hier het document EC-O voor pers en media in pdf.
Download hier onze logo’s.
Kijk voor meer downloads op de pagina Publicaties