In Stage

Aicha bij het Flevohuis ZGAO Zorggroep.

Aicha Camera is een leuke, jonge vrouw die in het tweede jaar van de opleiding MBO-opleiding Helpende zorg, onderdeel van de MBO-opleiding Dienstverlening, in de Meevaart zit.
Het eerste jaar lopen de studenten intern in de Meevaart stage, het tweede jaar bij een bedrijf. Ze loopt nu stage bij het Flevohuis ZGAO Zorggroep in Amsterdam-Oost, sinds 31 augustus. Voorheen was ze anderhalf jaar vrijwilligster in een bejaardentehuis in Diemen, dus ze had al veel ervaring.
De gemeente heeft haar getipt over de opleiding, toen ze hen over haar voorkeuren vertelde. Ze wilde iets met zorg doen. En iets voor mensen en de maatschappij betekenen. Ze heeft niet eerder een opleiding gedaan, omdat het in het land waar ze eerder woonde en ze oorspronkelijk vandaan komt, het moeilijk was om opleiding te volgen, in verband het vinden van de juiste mensen en de hoge kosten.
In de zorginstelling waar Aicha nu werkt, krijgt ze iedere dag een aantal taken. Eerst is de overdracht, de ploeg die heeft gewerkt vertelt aan de nieuwe ploeg die gaat werken, waar er op gelet moet worden. Daarna wordt het ontbijt klaargezet. Vervolgens gaan ze kijken welke bewoners er wakker zijn. Degenen die nog slapen laten ze slapen. Ze halen de wakkere bewoners samen met collega’s uit bed. De rest van de dag zorgen ze voor de bewoners.
Ze werkt met mensen die dementerend zijn, maar dat nog niet volledig zijn. Ze herkennen mensen en functioneren nog goed. Ze heeft leuke collega’s en werkt graag samen met ze. Ze beantwoorden haar vragen altijd goed.

Aicha is erg blij dat ze de opleiding kan volgen. Ze vindt dat de leraren en andere werknemers in de Meevaart, haar goed helpen. Ze is erg dankbaar voor de kansen die ze in Nederland krijgt. Ook voelt ze zich hier thuis. Ze wil nog veel bereiken en werkt daarom heel hard hieraan. Als we haar vragen wat ze mensen wil adviseren, zegt ze: ‘Doe je best in het leven: zoek naar hulp en je krijgt het’.

Recent Posts