In Fahrenheitstraat 99

Het nieuwe schooljaar weer van start gegaan. Je kunt je niet meer aanmelden om een opleiding te starten in 2023.

De afgelopen maand zijn tijdens de kennismakingsdagen de studenten ingeschreven, hebben ze informatie en een laptop gekregen en hebben ze kennisgemaakt met het ec-o team, de vertrouwenspersonen van Samen Vooruit, de docenten van Regio College en ROC Top en natuurlijk elkaar. Daar naast hebben de studenten meer informatie gekregen over het stagelopen en de lessen. Veel studenten hebben inmiddels de eerste lessen gevolgd en een stageplek gevonden.
Ook de eerste gezamenlijke lunch is al een feit!

Recent Posts