In Ondersteuning, Partners

Veel studenten van Educatie Centrum Oost  hebben behoefte aan extra taalonderwijs. In de vakspecifieke lessen leren de studenten vakgerelateerde woorden. Maar voor de vakken Nederlands en Rekenen wordt uitgegaan van een veel grotere algemene woordenschat en taalniveau ( 2F).
De examens van laatstgenoemde vakken blijken daardoor vaak te moeilijk voor de cursisten en moeilijk voor te bereiden voor de docenten. De examenopgaven kunnen namelijk elk denkbaar thema behandelen.
Omdat veel van de studenten dit taalniveau (nog) niet hebben bied EC-O samen met Sagenn, deze studenten een extra taalcursus aan met name op het gebied van lees- en luistervaardigheid. Met de nadruk op vergroten van de woordenschat en algemene kennis.  Ter voorbereiding op de examens bieden we de tweedejaars studenten extra mogelijkheden om veel te oefenen met de vaardigheden: Lezen en Luisteren.

Op basis van huidig taalniveau zullen de studenten werken aan niveauverhoging naar A2 (hoofdzakelijk voor de MBO-1 opleiding) en B1 (hoofdzakelijk voor de MBO-2 opleiding) met een NT2 methode. (Link A2 of Taalcompleet B1). Daarnaast werken de studenten aan onderstaande competenties:

 • Ik kan een tekst lezen en begrijpen.
 • Ik kan een studietekst lezen en vragen beantwoorden.
 • Ik kan een studietekst samenvatten.
 • Ik kan meerkeuzevragen beantwoorden
 • Ik kan hoofdzaken en bijzaken in een tekst onderscheiden.
 • Ik kan een luistertekst begrijpen
 • Ik kan vragen bij een luistertekst beantwoorden.
 • Ik kan hoofd- en bijzaken in een gesprek onderscheiden.
 • Ik kan nieuwe woorden leren en onthouden
 • Ik kan mijn huiswerk plannen
 • Ik kan om uitleg vragen als ik iets niet begrijp.
 • Ik kan mijn mening geven en uitleggen.
 • Ik kan vertellen wat ik wil en wat ik kan
 • Ik kan (digitaal) informatie zoeken
 • Ik kan geconcentreerd studeren.
 • Ik kan aantekeningen maken terwijl ik luister.
 • Ik kan een brief of e-mail schrijven
 • Ik kan een samenvatting schrijven
 • Ik kan in een zelfgeschreven tekst spelling en grammatica corrigeren.
 • Ik kan redactiesommen (sommen met taal) maken.

De deelnemers aan deze taalcursus volgen vanaf de start eenmaal per week taalles.
De les duurt 3 uur en de cursist werkt met een methode die past bij haar of zijn niveau: Taalcompleet B1 voor deelnemers boven A2, Link voor deelnemers die nog niet op A2 zijn.  Daarnaast werken de deelnemers zoveel mogelijk gezamenlijk aan hun competenties met behulp van eigen materiaal.

Aan het begin van het traject worden taalniveau en competentie gemeten.
Aan het eind van het traject wordt de voortgang gemeten.

Tijdens het traject wordt ook gewerkt aan rekenvaardigheden en talige redactiesommen.
De taalcursus bestaat uit 78 lesuren verdeeld over 26 weken.

Recent Posts