In Geen categorie

Gister werd de burgerschapsles van de mbo2 eerstejaars studenten verzorgt door ervaringsdeskundige Ana van de Vrijwilligersacademie, deze gastles had als thema Armoede. Een burgerschapsles gaat het om kennis, vaardigheden en houding om straks goed op je werk te kunnen functioneren. Daarom vinden we het belangrijk om problemen rond armoede te herkennen en te weten wat je daarmee kan doen. Samen met de studenten is hierover het gesprek aangegaan.
Allereerst hebben we verschillende definities van armoede benoemt. Wat geschiedenis vertelt over de hulp die voor de Tweede Wereldoorlog geboden werd en welke voorzieningen zijn ontstaan na de Tweede Wereldoorlog .
Verder is er besproken welke hulp er ook buiten Nederland is voor mensen in Armoede.
En Ana heeft in het bijzonder over het leven in armoede in Portugal verteld.
Hierna vertelde Ana haar eigen ervaring met armoede, wat de gevolgen waren en hoe ze eruit gekomen is. Hierin onderscheiden we lichamelijke, financiële, sociale, psychische en spirituele aspecten.

Belangrijke factoren om uit de situatie te komen was maatschappelijk werk, bewindvoerder, studie en vrijwilligerswerk. Verschillende studenten herkenden het verhaal van Ana bijvoorbeeld ook op hun stageplekken bij een inloop, bij dagbesteding en dergelijke.

In het laatste deel zijn er twee situaties besproken hoe je iemand met armoede herkent en wat je kan doen om te helpen. Alle aanwezige noemden belangrijke dingen als begrip tonen, aandacht geven, vragen stellen en gesprek voorzichtig aangaan zonder iemand te beledigen natuurlijk.
Reacties op de les kwamen uit de groep zoals “ik heb echt wat geleerd”.
Sommigen studenten deelden ook hun ervaringen en vonden dat fijn. Allemaal namen de folder van pak je kans mee en een paar zullen naar de vertrouwenspersonen gaan bij EC-O om hun vragen te stellen. Het was een prachtige ontmoeting en willen alle aanwezigen bedanken voor hun aanwezigheid en input.

Recent Posts