In Geen categorie

Deze week zijn er 16 studenten gestart met de Pre-Entree opleiding.
In dit traject ligt de focus op Nederlands, computervaardigheden en wordt er voor het eerst stage gelopen. Na de Pre-Entree opleiding, van een half jaar, stroom je door naar een Entree opleiding of een mbo2 opleiding Dienstverlening.

Op deze eerste dag hebben de studenten meer informatie gekregen en kennisgemaakt met het EC-O team en de vertrouwenspersonen. Ook hebben ze een laptop in bruikleen gekregen om de opleiding goed te kunnen volgen.
De lessen van het Regio College beginnen volgende week, de studenten zijn met behulp van EC-O en de vertrouwenspersonen nu op zoek naar een geschikte stageplek.

We wensen ze allemaal veel succes en plezier met de opleiding en stage.

 

 

 

Recent Posts