In de Waaier, Ondersteuning, Partners, Stage

Stagaires helpen mee aan project de KunstWaaier

In de entreehal van de Waaier worden tussen januari en juli 2022 vier verschillende tentoonstellingen ingericht met het werk van Netty Gelijsteen, in samenwerking met het Indische Buurtmuseum.

Vanaf 20 januari t/m eind februari het thema Binnenhof ten toon gesteld:
Te zien zijn letterlijke afdrukken van de middeleeuwse bestrating van het Binnenhof op Vlisco en zwarte doeken. Op kleine delen van deze afdrukken of rubbings zijn blindtekeningen geborduurd.
Blindtekeningen die Netty heeft getekend via internet, live bij het KetiKoti en tijdens de opera van Stockhausen. Zo staat het KetiKoti eindelijk op het Binnenhof net als de twee Surinaamse dames Arethe & Stacey en de activisten Jeffrey Afriyie & Quinsey Gario.

Tijdens deze tentoonstelling gaan de stagiaires van Educatief Centrum Oost blindtekeningen maken van mensen uit en gebeurtenissen of plekken in de Indische buurt, deze zullen ook te zien zijn.
De tentoonstelling is een werk in ontwikkeling dus wellicht maken we wel een afdruk van de Javastraat. Op welke stof zou dat passen?

Ook worden er rondleidingen georganiseerd op maandag ochtend en vrijdag middag, vooraf aanmelden via kunstwaaier@nettygelijsteen.nl

Vanaf 18 Maart t/m half April  is Indisch Buurt en het buitenland te zien:

Met aandacht voor de kunstuitingen van het gouden randje om de Indische buurt dat Netty heeft gemaakt. Schuim-afdrukken van de Javastraat en geborduurde afdrukken uit China en Japan.
De stagiaires van EC-O gaan interviewen in de buurt met als centrale vraag ‘wat zit u dwars?’.

Vanaf 1 mei  t/m 1 juni is de Dam te zien:

Te zien zijn alle afdrukken van de Dam die er nog zijn op doeken van 230 x 144cm. En alle werken die op de Dam-afdrukken zijn geborduurd.
Op 4 mei een herdenking op de eigen Dam-afdrukken zoals in Berlijn is gedaan door Netty.

Vanaf 10 juni-t/m 1 juli is de KunstWaaier:
Tentoonstelling van al het werk van de stagiaires van EC-O en Indische buurtbewoners die meegedaan hebben aan de KunstWaaier.

Meer informatie: www.nettygelijsteen.nl

Recent Posts